Amonyum Nitrat %33

AMONYUM NİTRAT %33

* Amonyum Nitrat gübresinin 100 kg’da 33 kg saf Azot bulunmaktadır. Amonyum Nitrat gübresinin içinde bulunan Azot bitki besin maddesinin yarısını Amonyum diğer yarısıda Nitrat şeklinde bulunur. Bitki her iki şekildeki Azottan da yararlandığı için bu gübrenin etkisi hem daha çabuk olmakta hemde devamlı olmaktadır.

* Amonyum Nitrat gübresi ekim zamanında kullanılabildiği gibi bitkinin büyüyüp geliştiği dönemlerde de başarı ile uygulanabilir.

* Özellikle damlama sulamada, içeriğinde boruların tıkanmasına neden olacak katkı maddesi bulundurmadığından rahatlıkla kullanılabilir.

* Amonyum Nitrat gübresi toprakta kolayca çözünür.

* Bitkilerin Nitratı ve Amonyumu bünyesine kolay alabilmesi sayesinde toprakta artık madde bırakmaz.

* Bitkiye hızlı nüfus eden bir gübre çeşididir.

* Amonyum Nitrat toprakta hızlı PH değişimine sebep olmaz, azot yitmesi oluşturmaz.

* Üretim aşamasında kireç taşı,çöktürülmüş karbonat gibi katkı maddeleri ilave edilerek patlayıcı özelliği giderilmiştir.

* Yağışlı yörelerde nem alma özelliğini azaltmak, yanma ve patlama riskini en aza indirgemek amacıyla gübre tanecikleri prill formunda sunulmuştur.

* Belirlenen standartlarda üretilen, patlamaya dayanım testinden geçirilen prill formundaki amonyum nitrat gübresi standartlara uygun şekilde ambalajlanarak güvenle depolanıp kullanılabilir.

İçeriğindeki Azot ;

* Bitkilere,besin kaynağı olarak direkt etki göstererek kaliteli ve bol ürün alınmasını sağlar.

* Diğer bitki besin elementlerinin topraktaki yarayışlılığını artırır.

* Tahıl gurubu bitkilerde kardeşlenmenin artmasında önemli rol oynar.

* Bitkilerin sap kalınlığının artmasını sağlayarak bitkilerin yatmasını engeller.

* Azot eksikliğinde bitkinin gelişmesi zayıflar, bitkinin yapraklarında küçülme ve sararma,sürgün uçlarındaki yaşlı yapraklarda dökülme görülür. Sürgün uçlarındaki yapraklar çengel şeklini alır,sürgünlerdeki tomurcuklar da kuruma gözlemlenir. Çiçek sayısı az, oluşan çiçekler küçüktür ve renklerinde bozukluk gözlenir.Çiçek kalitesindeki düşüş mahsul miktarını negatif yönde etkiler.